HomeHeader

HO Logo


ERRATUM 1996 

Paul Timmermans, erelid van de Heemkring, wees ons op een spijtige vergissing die sloop in de ondertiteling van een foto gepubliceerd in 1993, blz 64. De persoon zittend op de derde rij onderaan is niet Julien Van de Perre, de naam staat trouwens twee maal vermeld, maar wel Petrus Timmermans, vader van Paul. Met deze worden de leden verzocht deze fout zelf te verbeteren in hun exemplaar van het nummer en is de rechtzetting gebeurd.